Организации от иновативната екосистема подкрепят финансовите инструменти в Плана за възстановяване и устойчивост