Опожарената гора в зона „Сечемека“ край Девин се възстановява успешно