Online: Юбилеен фолклорен концерт "25 години на сцена" 2008