Официално бе открита обновената сграда на Целодневна детска градина №9 „Приказка“ в гр. Търговище