Официална позиция - По повод предумишленото убийство на Павлинка Йовчева