Обучение за младежки работници представи добри практики за енергийна устойчивост и нулев текстилен отпадък