Обучение на обучители и международна среща по проект WHOLE