Обучават спортни журналисти да разпознават видовете агресия и зависимости