Общо събрание на Българо-украинската индустриална камара при БТПП