Община Ветрино подобрява ефективността на работата на общинската администрация