Община Велико Търново изпълни проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”