Община Рила предлага лични асистенти и екскурзоводи на туристи с увреждания