Община Провадия проведе встъпителна пресконференция по проект за енергийна ефективност