Община Приморско оценява значението на културно-историческото наследство