Община Попово стартира строително-монтажните дейности за обновяване на публичната инфраструктура