Община Попово приключва проекта за обновяване на публичната инфраструктура