Община Пловдив приключва предсрочно нова материална база за деца в риск