Община Несебър проведе конференция „Черноморската археология като фактор в културния туризъм“