Община Мездра стартира проект за подобряване сградния фонд на общинската администрация