Община Мездра стартира дейности за енергийно обновление на сградата на общинската администрация