Община Мездра организира „Първа копка“ по проекта за енергийно обновление на административната си сграда