Община Мездра направи „Първа копка“ по проекта за енергийна ефективност на административната си сграда