Община Лом започва изпълнението на проект „Обновени градски пространства в град Лом“