Община Кърджали успешно обучи 120 служители от общинска администрация