Община Дупница стартира изграждането на нов Център за настаняване от семеен тип за 12 деца