Община Дългопол успешно приключи проект по Оперативна програма „Административен капацитет“