Обществено обсъждане на областен план за развитие на горски територии