Образование с любов и един различен подход за децата от 6 общини в страната