Обмяна на опит в сферата на спорта с Хърватска и Швеция се проведе в България