Обединената общност на ПР-специалистите подписа обновен етичен кодекс – Софийска харта за етични комуникации