ОТВОРЕНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СА НАЦИОНАЛНИТЕ НАГРАДИ НА СЪВЕТА НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ 2022