OLX: Цените на електроенергията и природния газ са основните фактори за избора на покупки през летните месеци