ОФИЦИАЛНО ПИСМО От името на изложение „ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ“