ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИТЕ ПО ПРОЕКТА GOLD - ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА