ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА“