ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЗГРАДИ КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА