Новото предизвикателство пред ИТ мениджърите е балансът между сигурност и оптимална продуктивност