Новите жилищни кредити на Банка ДСК са с още по-добри параметри и улеснена процедура за кандидатстване