Новите младежки делегати дадоха коктейл по повод официалното си встъпване в длъжност