Нови цифрови умения за работа с младежи – обучителен курс за младежки работници