Нови и класически професии ще бъдат представени на четвъртото издание на Базар на професиите