Нова терапевтична зона за хора с увреждания ще бъде изградена в центровете на фондация “Сийдър”