Нова сервизна кампания на Huawei за смяна на екран и основен модул