Нова серия мултифункционални стайни термостати правят европейските домове по-енергийно ефективни