Нов образователен формат насърчава предприемаческото мислене у учениците