Нов Комплекс за ранно детско развитие в София ще помага на над 1000 деца и семейства годишно