Нонумент 2.0 - в зоната на противоречивите копнежи