Николай Сердаров е новият Art Director на d:istinkt