Незаконните сечи може да спрат до 2020 година (покана за пресконференция)