Невъзможното става възможно: SCARPA и Нирмал Пурджа на върха на К2 през зимата